Здоров’я та краса

Спікери

Програма

Дискусії

Права пацієнтів в Україні

Учасники дискусії зосередять увагу на проблемі захисту прав пацієнтів, особливо актуальної з огляду на суттєві зміни, що їх зазнає сучасна система охорони здоров’я в Україні.

Здоров’я – це…?

В ході дискусії учасники обговорюватимуть складові такого широкого поняття як «здоров’я», фокусуючись на основних факторах, що визначають здоров’я людини в сучасному світі