Основи конфліктологічної компетентності як базової інтегральної якості сучасної особистості

НАТАЛІЯ КОВАЛКО
25 Сер 2018
18:00-19:00
Hub Вітальня

Основи конфліктологічної компетентності як базової інтегральної якості сучасної особистості

Врегулювання конфлікту залежить від того, чи вдасться комунікація між сторонами. У свою ж чергу, результатом успішної (ненасильницької) комунікації завжди є економія як часових, так і фінансових ресурсів, збереження або відновлення взаємовідносин з іншою стороною, а також можливість запобігти та уникнути судового розгляду спору.

В рамках виступу «Основи конфліктологічної компетентності як базової інтегральної якості сучасної особистості» будуть розглядатися питання сутності конфлікту, механізми його виникнення та розвитку, особливості поведінки людей різних типів у конфліктних ситуаціях та найбільш ефективні способи їх врегулювання та вирішення. Особливу увагу буде відведено технікам конструктивного вирішення конфліктів, зокрема формуванню та розширенню знань про моделі комунікації та дискурсу, навчанню базовим комунікативним технікам, таким як рефре́ймінг, активне слухання, перефразування, резюмування, техніці «Я-повідомлення», креативному пошуку ідей та варіантів вирішення конфлікту.

За результатами прослуховування виступу слухачі зможуть отримати базові знання як аналізувати конкретні конфліктні ситуації, виявляти справжні інтереси людини, проводити діагностику конфліктних ситуацій, прогнозувати шляхи їх розв’язання та визначати найбільш ефективні стратегії подолання конфлікту. Володіння ж основами технік комунікації дозволить навчитися сприяти взаєморозумінню і взаємодії з іншою стороною конфлікту та вмінню вести бесіди з метою прийняття взаємовигідних, а не компромісних рішень.